URED
PARTNERI  
  ZAPOSLENJA  
 
 
 
username:
password:
 

 

Ured

 
     
 
 
     
  Ured PASATA sa pet zaposlenih u mogućnosti je organizirati sve poslove vezane uz zapošljavanje velikog broja pomoraca, koristeći najsuvremenije kompjuterske sisteme za evidentiranje pomoraca, organiziranje intervjua, liječničke preglede i transfere pomoraca na i sa brodova.
PASAT također posreduje u pribavljanju pomorskih dokumenata i viza te raznih pomorskih certifikata vezanih uz pomorska zvanja. Isto tako PASAT sa svojim pomorcima sklapa ugovor o zapošljavanju koji regulira rad, boravak i plaću na brodu. Ukoliko želite saznati sve prednosti i pogodnosti rada sa jednom od najboljih pomorskih agencija u Hrvatskoj molimo vas da ispunite našu aplikaciju.

 
 
  Pasat team  
Ino Munitić, capt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
General Manager
 
Stevan Knezić
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Crewing ManagerLana Berak
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marketing Manager
 
 
Kate Kozić
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accout Office Manager
 
     
 
 
     Profil tvrtke | Zašto Pasat | Usluge | Kontakt

     
developed by lemax